ČLANAK 1. - Priređivač

Nagradni natječaj “Story i Škola za dizajn interijera Mirjana Mikulec “ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) priređuje Mondo INC Zagreb d.o.o. (OIB: 11886178779), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač), a s ciljem promocije portal Story i partnera Škole za dizajn interijera Mirjana Mikulec. Natječaj se provodi u Republici Hrvatskoj. Podaci prikupljeni natječajem koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti.


ČLANAK 2. – Pravo sudjelovanja

U nagradnom natječaju pravo sudjelovanja imaju sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji, te osobe koje pružaju Tehničku podršku Priređivaču.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Nagradni natječaj ili o digitalnom portfelju Mondo INC Zagreba. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Nagradnom natječaju kako je opisano u Članku 7. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook i Instagram stranicama te web portalima digitalnog portfelja Mondo INC Zagreb objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali. Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će ih koristi za svoje legitimne svrhe i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

ČLANAK 3. – Trajanje

Nagradni natječaj počinje 25. srpnja 2023. godine, a završava 1. kolovoza 2023. godine. (u daljnjem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradnog natječaja).

ČLANAK 4. – Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, sudionik treba u komentaru ispod objave koja komunicira natječaj na Instagram ili Facebook profila brenda Story.hr napisati zašto bi baš on trebao osvojiti nagradu.
Korištenje bilo kakvih smicalica za prijavu pod različitim identitetima nije dopušteno i u tom slučaju žiri vas može diskvalificirati iz natječaja, kao i one Sudionike za koje postoji sumnja da se ne pridržavaju pravila ovog natječaja.

ČLANAK 5. - Nagrada

Nagrada se dodjeljuje najboljem sudioniku prema izboru stručnog žirija.

Nagrada: Stipendija za jednog polaznika /polaznicu za smjer 'Stilistinterijera'; u splitskoj podružnici Škole za dizajn interijera Mirjana Mikulec u vrijednosti od 3910 eura. Program traje godinu dana i po uspješnom završetku stječe se zvanje koje se upisuje u radnu knjižicu. Uvjet za upis je završena četverogodišnja srednja škola.

Nagrada je neprenosiva i ne može se zamijeniti za druge proizvode, niti se može zamijeniti za novac. Ako se nagrada ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu po nagradnom natječaju.
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

ČLANAK 6. - Dobitnici

Dobitnik će biti objavljen u komentaru ispod objave koja komunicira Nagradni natječaj u roku dva radna dana nakon završetka natječaja te će u istom komentaru biti zamoljen da se javi u inbox pretinac Instagram ili Facebook profila brenda Story.hr u roku od najviše 72 sata, radi dogovora o preuzimanju nagrade. Ako Dobitnik ne odgovori na obavijest u roku od 72 sata, gubi pravo na nagradu. Od Dobitnika ćemo zatražiti osobne podatke samo u svrhu preuzimanja nagrada te ćemo te iste podatke obrisati iz našeg sustava unutar 10 radnih dana od primitka nagrada.
U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.

ČLANAK 7. - Uvjeti sudjelovanja

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog.

ČLANAK 8. - Zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Priređivač obrađuju njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u Nagradnom natječaju, a sve u svrhu provođenja Natječaja. Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Kontakt Priređivača za pitanja zaštite osobnih podataka je: gdpr@adriamedia.hr

Sudionik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, Sudionik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pružanje osobnih podataka je nužno za sudjelovanje u Natječaju.

ČLANAK 9. -Odgovornost
Priređivač ne preuzima odgovornosti za:
• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
• (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne) funkcioniranja;
• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
• Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

ČLANAK 10.
Priređivač zadržava pravo otkazivanja nagradnog natječaja ili promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.

U Zagrebu, 25.07.2023.
Mondo INC Zagreb d.o.o.