Još
Emisije
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravila natječaja za stipendiju

„POSTANITE UMJETNIK U KULINARSTVU I MENADŽER U GASTRONOMIJI“Aspira i Story Gourmet dodjeljuju stipendiju za studij Gastronomije

I. Opće odredbe
Natječaj pod nazivom „Postanite umjetnik u kulinarstvu i menadžer u gastronomiji“ raspisujeVisoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Mike Tripala 6, 21 000 Split, OIB: 14885934105(u daljnjem tekstu Organizator) u suradnji s magazinom StoryGourmet u vlasništvu izdavačkekuće ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o., Oreškovićeva 6 H /1 , 10 000 Zagreb, OIB: 58576890942(u daljnjem tekstu magazin StoryGourmet).

II. Svrha Natječaja
Nagradni natječaj raspisuje se u svrhu promocije Visoke škole za menadžment i dizajn Aspirai magazin StoryGourmet.

III. Trajanje Natječaja
Nagradni natječaj traje od 30.lipnja do 15.rujna 2021. godine

IV. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u natječaju „Postanite umjetnik u kulinarstvu i menadžer u gastronomiji“(u daljnjem tekstu Natječaj) imaju sudionici koji zadovoljavaju uvjete o upisu na Visoku školuAspira.
Nemaju pravo sudjelovanja na Natječaju pojedinci koji su već ranije bili upisani ili koji suupisani na preddiplomski ili diplomski stručni studij na Visokoj školi za menadžment i dizajnAspira.

V. Nagrada
Dodjeljuje se sljedeća nagrada:
a. pokriće troškova školarine u iznosu od 60.000,00 kuna (slovima: šezdeset tisuća kuna) zapreddiplomski studij „Gastronomije“ za jednog sudionika koji uspješno riješi nagradnizadatak i koji zadovoljava pravo upisa na studij.

Nagrada se dodjeljuje odabranom sudioniku koji zadovoljava uvjete za upis sukladnozakonskim odredbama i općim aktima Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira te koji napoziv Organizatora podnese dokaze o ostvarivanju prava na sudjelovanje u ovom Natječaju.

VI. Način prijave i tema Natječaja
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je riješiti nagradni zadatak koji se sastoji od kreativnogodgovora na pitanje Zašto sam baš ja najbolji kandidat za studij gastronomije na Aspiri.Nagradni zadatak je potrebno opisati u 1800 znakova.Nagradni zadatak je potrebno poslati na e-mail: [email protected] i uz njegapriložiti sljedeće podatke:
• ime i prezime sudionika;
• e-mail;
• kontakt broj telefona;
• završeni stupanj obrazovanja.
Svi sudionici koji do 20. kolovoza pošalju riješeni nagradni zadatak i tražene podatkekonkuriraju za osvajanje nagrade. Odluku o pobjedniku donijet će stručni žiri koji čine tripredstavnika Organizatora.
Tri finalista će biti pozvana na veliko finale u Visoku škola za menadžment i dizajn Aspira gdjeće pod mentorstvom chefa Nikše Bobana izraditi glavno jelo kao finalni zadatak.Najkasnije do 20. kolovoza 2021. na službenoj web-stranici Organizatora (www.aspira.hr) iputem StoryGourmeta bit će proglašeni finalisti, dok će dobitnik biti proglašen 15.rujna, anjegovo ime i fotografija objavljeni na službenim stranicama Organizatora te putem kanalaStoryGourmet ( digitalno i tiskana izdanje ) ali i ostalih kanala izdavačke kuće Adria MediaZagreb.

VII. Obveze pobjednika
Pobjednik Natječaja ima rok za preuzimanje nagrade i upis na Visoku školu za menadžment idizajn Aspira najkasnije do 20. rujna 2021. zaključenjem ugovora o studiranju jer uprotivnom gubi pravo na nagradu. U slučaju da je dobitnik nagrade polaznik završnog razredasrednje škole i namjerava upisati studij u akademskoj godini 2021./2022. potrebno jeslužbenom pisanom potvrdom potvrditi preuzimanje nagrade.

VIII. Završne odredbe
Prijavom na Natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima Natječaja te da isteprihvaćaju u cijelosti. Pogrešne, krivotvorene ili nepotpune prijave su nevažeće i ne dajupravo sudionicima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje na Natječaju. Organizator jeovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženjadiskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u RepubliciHrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima StoryGourmet magazina iliOrganizatora.

IX.
Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi nagradni zadaci, njihova imenai prezimena te ostali podaci mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade usvrhu oglašavanja. Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici Natječaja prenose pravoisključivog iskorištavanja autorskih prava na dostavljene materijale (nagradni zadatak) teovlašćuju Organizatora da dostavljene materijale oglašavaju u svim medijima u svrhupromocije Organizatora. Prihvaćanjem Pravila Natječaja, svaki sudionik jamči da je autor,vlasnik ili ima pravo na korištenje/objavljivanje podataka/materijala koje koristi tijekomNatječaja te snosi sve posljedice u slučaju eventualnog spora koji bi mogao doći od trećestrane. Sudionici Natječaja se dostavom materijala za Natječaj odriču bilo kakvih potraživanjaprema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

X.
Organizator se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim akoneispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile ili bilo kojeg drugog razloga na koji ne možeutjecati ili se smatrati odgovornim za njegov nastanak.

XI.
Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici kao davatelji osobnih podataka, izričito pristaju iustupaju sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu elektroničke pošte i podatke oobrazovanju, i to Organizatoru kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatkeVisoka škola za menadžment i dizajn Aspira obrađivati u svrhu slanja informacija sudionicimaNatječaja/davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama Organizatora putemelektroničke pošte. Osobni podaci koje sudionici Natječaja dostave bit će upotrijebljeni i zaprovjeru te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste, te se neće prikupljati,obrađivati i dostavljati trećim osobama bez ovlaštenja sudionika Natječaja. Organizator ćeosobne podatke sudionika čuvati za sve vrijeme trajanja Natječaja, te nakon završetkaNatječaja, sve do opoziva sudionika. Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup,odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će muOrganizator i u razumnom roku pružiti sve informacije koje se odnose na obradu njegovihpodataka. Sudionik može u svakom trenutku, a u vezi s obradom svojih podataka,kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: [email protected]

XII.
Nagrada ne može biti zamijenjena za gotovinu ili prenesena na drugu osobu te sudionici nemogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene uovim Pravilima.

XIII.
Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora iKanala, objavom na internetskim stranicama Organizatora .

XIV.
U slučaju spora između Organizatora ili Kanala i sudionika Natječaja nadležan je sud u Splitu.