Još
Emisije
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravila kreativnog natječaja Ostavi utisak, a ne otisak by Volkswagen

Ovo su detalji kreativnog nagradnog natječaja Ostavi utisak, a ne otisak

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
Članak 1: Organizator
Kreativni nagradni natječaj Ostavi utisak, a ne otisak (Challenge Generacije ZERO 2021. By Volkswagen) organizira Porsche Croatia d.o.o. (Volkswagen), Miroslava Miholića 2, 10010, Zagreb, OIB 56007827423.
Članak 2: Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora, u razdoblju od 30. 9.2021. do 17. listopada u 23.59 sati. Natječaj pratimo na portalu Story.hr.
Članak 3. Vrsta nagrade koju utvrđuje organizator
Nagradni natječaj sastoji se od jedne glavne nagrade za četiri osobe
GLAVNA NAGRADA je: vikend vožnja električnog automobila Volkswagen SUV ID.3


Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju 18. godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: "Sudionici").
Članak 5. Način sudjelovanja
Prilikom prijave potrebno je prijaviti se na mail adresu [email protected]  i napisati nam zašto biste trebali doživjeti ovo iskustvo i, dakako, uvjeriti nas da ćete baš vi ostaviti 'najbolji utisak, a ne otisak'. Svaki sudionik može sudjelovati samo jednom (1) prijavom. U protivnom, više prijava iste osobe neće biti uzete u obzir, nego diskvalificirane.
Članak 6. Odabir dobitnika
Po završetku prijava (15.10. 2021.), Organizator bira dobitnika, a ime dobitnika bit će objavljeno na portal Story.hr 16. 10. 2021.
Članak 7. Diskvalifikacija
Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.
Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.
Članak 8. Porezi
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.
Članak 9. Rješavanje sporova
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
Članak 19. Zaštita podataka
Organizator obrađuje samo osobne podatke koji su pruženi prilikom prijave na Nagradni natječaj, odnosno tijekom Nagradnog natječaja, tj. podatke koje su pruženi u svrhu realizacije nagrade. Sve prikupljene osobne podatke, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja. Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade,Dostavljanja nagrade Sudioniku.
Organizator osobne podatke obrađuje isključivo u svrhu sudjelovanja na nagradnom natječaju i ne obrađuje ih ni u kakve druge svrhe.
U slučaju sudjelovanja u Nagradnom natječaju u skladu s propozicijama Natječaja, obrada osobnih podataka od strane Organizatora je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je sudionik ujedno i stranka. Prema tome, pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
Nadalje, u svrhu poštovanja pravnih obveza Organizatora (primjerice rješavanje prigovora i slično) te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima, moguće je obrađivanje nekih od osobnih podataka u navedene svrhe. U tom slučaju, pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
Osobni podaci mogu se dijeliti sa:
- zaposlenicima Organizatora
- organizacijskim partnerima (u kojem slučaju postupamo u skladu s člankom 28. Uredbe)
- javnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom
Podaci o sudionicima brišu se u roku godine dana nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika. U slučaju materijalne nagrade, podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogla omogućiti njezin popravak ili zamjena.
Općenita prava:
- sudionik ima pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka
- sudionik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade
- sudionik ima pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u
strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.
Sudionik svoja prava može ostvariti pisanim putem: [email protected]
Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu
Sudionik ima pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.
Članak 12. Prekid i izmjena Pravila nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenih kanala. Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala na samoj stranici natječaja.

Magazin

Royals