Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za ostvarivanje besplatnog mamografskog pregleda nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1: Organizator
Natječaj Da sam prije znala… organizira Mondo INC d.o.o., OIB: 11886178779 , Oreškovićeva 6H/1, Zagreb, u suradnji s partnerom Croatia Poliklinikom.

Članak 2: Trajanje, svrha i mjesto provođenja kreativnog natječaja
Kreativni natječaj provodi se u svrhu osvještavanja javnosti o važnosti preventivnih pregleda za rak dojke, u razdoblju od 2.10. 2023. do 13.10. 2023. Prijava na natječaj odvija se na landing page-u. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.
Članak 3. Vrsta nagrade koju utvrđuje organizator
Kreativni natječaj sastoji se od 30 besplatnih mamografskih pregleda u Croatia Poliklinici.
Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u imaju sve fizičke osobe koje imaju 18. godina, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: "Sudionici").
Članak 5. Način sudjelovanja
Prilikom prijave potrebno je popuniti prijavni obrazac. Svaki sudionik može sudjelovati samo jednom (1) prijavom. U protivnom, više prijava iste osobe neće biti uzete u obzir, nego diskvalificirane.
Članak 6. Odabir dobitnika
Organizator bira najkreativnije odgovore prema prijavnom obrascu. Osobe koje će biti odabrane za besplatni mamografski pregled bit će obaviještene od strane Organizatora. Imena osoba koje će dobiti mogućnost odlaska na besplatni mamografski pregled bit će objavljene na landing page-u Da sam prije znala
Članak 7. Diskvalifikacija
Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima. Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.
Članak 8. Porezi
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom kreativnom natječaju.
Članak 9. Rješavanje sporova
U slučaju spora između Organizatora i sudionika kreativnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
Članak 19. Zaštita podataka
Organizator obrađuje samo osobne podatke koji su pruženi prilikom prijave na natječaj, odnosno tijekom natječaja, tj. podatke koje su pruženi u svrhu realizacije pregleda. Sve prikupljene osobne podatke, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka natječaja. Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za: Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko nagrade.
Organizator osobne podatke obrađuje isključivo u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju i ne obrađuje ih ni u kakve druge svrhe.
U slučaju sudjelovanja u natječaju u skladu s propozicijama Natječaja, obrada osobnih podataka od strane Organizatora je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je sudionik ujedno i stranka. Prema tome, pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
Nadalje, u svrhu poštovanja pravnih obveza Organizatora (primjerice rješavanje prigovora i slično) te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima, moguće je obrađivanje nekih od osobnih podataka u navedene svrhe. U tom slučaju, pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
Osobni podaci mogu se dijeliti sa:
- zaposlenicima Organizatora
- organizacijskim partnerima (u kojem slučaju postupamo u skladu s člankom 28. Uredbe)
- javnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom
Podaci o sudionicima brišu se u roku godine dana nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika. U slučaju materijalne nagrade, podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogla omogućiti njezin popravak ili zamjena.
Općenita prava:
- sudionik ima pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka
- sudionik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade
- sudionik ima pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u
strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.
Sudionik svoja prava može ostvariti pisanim putem: Voditelj obrade: Mondo INC d.o.o., OIB: 11886178779 , Oreškovićeva 6H/1, Zagreb.

Službenik za zaštitu podataka: Kristina Rudec; gdpr@bmwc.hr
Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu
Sudionik ima pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.
Članak 12. Prekid i izmjena Pravila nagradnog natječaja
Ovaj natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu natječaja biti obaviješteni putem službenih kanala. Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala na samoj stranici natječaja.