Još
Emisije
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lifestyle

Pravila kreativnog natječaja 'Moje omiljene cipele'

Izvor: promo

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni natječaj “Otkrij nam svoje omiljene cipele i osvoji Deichmann poklon bon” raspisuje Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Natječaj se provodi u svrhu promocije kreativne suradnje portala Story.hr i branda Deichmann. Natječaj traje od 16.4.2021. godine od 11:00h do 26.4. 2021. godine do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:
• 1 x poklon bon od 500 kuna
* 3 x poklon bon od 250 kuna

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju 18+ godina, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Prijava na natječaj odvija se preko landing page-a na portalu Story.hr. Prilikom prijave potrebno je popuniti obrazac, dati osobne podatke i dati najkreativniji odgovor na pitanje Opiši nam svoje omiljene cipele i zašto si baš njih kupila/kupio...Broj prijava je neograniče.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici natječaja, prihvaćanjempravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Ime dobitnika bit će objavljeno OVDJE (na kraju ovog članka) 5. svibnja u 9 sati.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik će biti kontaktiran mailom ili telefonski oko preuzimanja nagrade.

Članak 7: SUDIONICI U NATJEČAJU

Sudionici ovog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za promociju u svim medijima (televizija, novine, internetski portali), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici natječaja sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju Organizatoru odnosno tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Adria Media Zagreb d.o.o. poduzet će sve razumne potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti sa Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u natječaju.

Članak 10: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose obvezu plaćanja poreza niti plaćanja naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

Za slučaj bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu i provodi se primjena hrvatskog prava kao mjerodavnog prava.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA USLIJED VIŠE SILE

Ukoliko se tijekom trajanja natječaja pokaže da Organizator nije u mogućnosti realizirati daljnji tijek natječaja i ostvarivanje nagrada iz članka 3. iz objektivnih razloga uslijed nastupanja vanrednog stanja i više sile, elementarne nepogode, potresa, ratnog stanja, epidemije neke bolesti širih razmjera na nacionalnoj razini i drugih izvanrednih okolnosti koje Organizator realno nije mogao spriječiti ili predvidjeti u trenutku pokretanja natječaja, sudionici i pobjednici natječaja neće potraživati ispunjenje realizacije natječaja i ostvarivanja nagrada definiranih ovim Pravilima. Pritom vanredno stanje treba biti proglašeno od strane Republike Hrvatske na nacionalnoj razini odnosno na teritoriju na kojem Organizator djeluje i posluje, a u vrijeme pokretanja ovog Natječaja mora biti nepredvidiv ili neizvjestan.

Najčitanije

Najnovije