Medijski je lider u promicanju ideje održivog življenja, National Geographic Hrvatska održao je prestižnu dodjelu nagrada Žuti okvir za održivi razvoj, znanost i obrazovanje za 2021. godinu. Žuti okvir dodjeljuje se u sklopu sveobuhvatnog projekta Održiva Hrvatska, koji se provodi uz podršku Ureda predsjednika Republike Hrvatske, pokroviteljstvo Grada Zagreba, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te partnera projekta JANAF i RTL. Nagrade su se dodjelile kroz 17 ciljeva održivog razvoja definiranih od strane Ujedinjenih naroda. Žutim okvirom istaknute su tvrtke, pojedinci, udruge i ustanove koje su u Hrvatskoj najviše pridononijele održivosti, razvoju zemlje znanja, zaštiti okoliša i ljudskih vrijednosti.

Dodjela se održala u hotelu Hilton Garden Inn, a uz brojne uzvanike i nominirane, samoj dodjeli prisustvovali su i posebni gosti; izaslanik gradonačelnika Grada Zagreb gospodin Zorislav Antun Petrović te Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, predsjednica Uprave Adria Medie Zagreb, Ivana Krajinović. Dobitnike je odabrao stručni ocjenivački sud Žutog okvira, koji se sastojao od glavnog urednika National Geographic Magazina Hrvatska, Hrvoja Prćića, glavne urednice stručnog časopisa Hrvatske vode, Marije Vizner te znanstvenog eksperta ekotehnologije i održivog razvoja Roberta Kakarigija.

Upoznajte pobjednike u 17 ciljeva održivog razvoja

KATEGORIJA 1: Iskorjenjivanje siromaštva – Antonella Šantek i Mile Mrvalj - Humanitarna udruga Fajter

Antonella Šantek, ulična umjetnica, i Mile Mrvalj, predsjednik Udruge Fajter, istu su osnovali 2014. godine radi pomaganja beskućnicima Hrvatske, a u suradnji sa širom društvenom zajednicom, nevladinim organizacijama i lokalnim institucijama. Izdaju i časopis Ulični fajteri koji prodaju beskućnici grada Zagreba te zarada od prodaje ostaje njima. Nagradu je preuzeo dr.sc. Dražen Vikić Topić.

KATEGORIJA 2: Iskorjenjivanje gladi – Projekt Dinara back to LIFE

Dinara je početkom ove godine proglašena kao dvanaesti park prirode u Hrvatskoj, a zbog napuštanja stočarstva i tradicionalnog načina života, travnjaci svakim danom sve više zarastaju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi svoj značaj za prirodu i bioraznolikost. Tim se povodom rodila se i ideja za projekt kojim bi se radilo na očuvanju dinarskih travnjaka i poticanju njihov održivog korištenja. Ideja je nastala u suradnji Udruge Biom i Lokalne skupine Cetinska krajina, a priključili su se i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske šume. Cilj pojekta Dinara se vraća u život je očuvanje prirode i bioraznolikosti travnjaka, a za isti je odobreno i financiranje iz EU fondova.

KATEGORIJA 3: Zdravlje i dobrobit – udruga Brački pupoljci

Udruga Brački pupoljci okuplja roditelje i djecu s teškoćama u razvoju na otoku Braču, organizira individualne i grupne terapije, senzornu integraciju i druge programe za djecu, pruža savjetodavnu i psihološku podršku te nastoji osigurati defektologa, neurofeedback tretmane, logopeda, fizioterapeuta i druge stručnjake koji provode terapiju koja je nužna za razvoj i napredak djece s teškoćama u razvoju.

KATEGORIJA 4: Kvalitetno obrazovanje – Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Škabrnja

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ već godinama je primjer održivog i organiziranog pristupa obrazovanju. Osvojila je nagradu Zayed Sustainability Prize za najbolji projekt održivog razvoja škola Europe, povukla 3,5 milijuna iz EU fonda konkurentnost i kohezija, educira o poduzetništvu kroz učeničku zadrugu Maslina te kroz udrugu UZOR Hrvatske o razvrstavanju otpada, ostvaruje međunarodnu suradnju, postat će živi laboratorij kako bi se našlo rješenje za 800 škola u nerazvijenim područjima Hrvatske.

KATEGORIJA 5: Rodna ravnopravnost – Udruga ZA-PRAVO LGBTQA+ osoba

Udruga okuplja nastavnike i nastavnice, studentice i studente Pravnog fakulteta u Zagrebu kako bi zajedno stvarali sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za studente/ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, čime pridonose i cjelovitom razvoju našeg društva.

KATEGORIJA 6: Čista voda i higijenski uvjeti – Grad Poreč

EU Projekt Poreč – sustav za odvodnju i pročišćavanje voda grada Poreča odobrila je Europska komisija na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U travnju ove godine u funkciju su stavljena dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug i Lanterna, a u kolovozu Poreč sjever na lokaciji Saladinka te postrojenje za kompostiranje mulja na Košambri. Postrojenjima za solarno sušenje i kompostiranje mulja tako je osiguran najveći stupanj pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanje nusprodukata pročišćavanja za cijelo područje Poreštine. Nagradu je počasno preuzeo gradonačelnik grada Poreča, Loris Peršurić.

KATEGORIJA 7: Pristupačna i čista energija – HEP

HEP grupa jedan je od najvećih investitora u Hrvatskoj s ulaganjima većim od 4 milijarde kuna samo u prošloj godini, a isti trend planira nastaviti i u sljedećem investicijskom razdoblju od 2021. do 2024. s dodatnih 16 milijardi kuna. Najveći dio investicija odnosi se na projekte u sklopu obnovljivog scenarija razvoja, a u skladu s Europskim zelenom planom i energetskom tranzicijom Republike Hrvatske prema niskougljičnom društvu.

KATEGORIJA 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast – Eco selo Vrsine

Glavni cilj ove ekološke udruge za očuvanje okoliša i održivi razvoj ruralnih područja, tj. sela Vrsine, iznimno zanimljive ruralne destinacije marinske Zagore u srednjoj Dalmaciji, jest promicanje ekološke osviještenosti, zaštita prirode te aktiviranje lokalnog stanovništva i promocija održivog turizma, specifično transformativnog turizma koji gosta spaja s prirodom i okolinom u kojoj boravi te u interakciji s lokalnom zajednicom mijenja dio njegovih individualnih pogleda.

KATEGORIJA 9: Industrija, inovacije i infrastruktura – Općina Belica

Odvajanje otpada neminovnost je u borbi za očuvanje okoliša i resursa Zemlje. Odvajamo sve više otpada, ali i dalje nedovoljno da zadovoljimo propise Europske unije. U Hrvatskoj recept za uspjeh u odvajanju otpada daje mala međimurska općina s 3000 stanovnika. Među 556 jedinca lokalne uprave u Hrvatskoj, na prvome mjestu po odvajanju otpada je općina Belica sa 79,76 posto odvajanja.

KATEGORIJA 10: Smanjenje nejednakosti – fra Miro Babić

Svećenik franjevac Miro Babić voditelj je franjevačke misije Lower Subukia, ravnatelj sirotišta Mali dom, srednje škole Sv. Franje za siromašne učenike i zdravstvenog centra u Lower Subukiji u Keniji. Život je posvetio napuštenim i ostavljenim u neimaštini i patnji, zaboravljenim i bespomoćnim, njihovu školovanju i boljem životu. Nesebično skrbi o 35.000 stanovnika koji žive na rubu siromaštva, a posebno se ističe sirotište za napuštenu i bolesnu djecu te škola Sv. Franje koja omogućuje srednjoškolsko obrazovanje djece iz najugroženijih obitelji u tom zabačenom kraju.

KATEGORIJA 11: Održivi gradovi i održive zajednice – Čisteći medvjedići

Neformalna i apolitična građanska inicijativa, Čisteći medvjedići bavi čišćenjem šuma i podizanjem svijesti o njihovoj važnosti. Čistili su po Novoj Kapeli, gdje je sve i počelo pa u Zagrebu, Križevcima, Sesvetama, Vukovaru, Splitu, Solinu, Trogiru, Čiovu, Zadru, Imotskom, Slavonskom Brodu, Omišu i da ne nabrajamo dalje. Gdje treba skrbiti o šumama i ekološkoj zaštiti u Hrvatskoj, tu su i Čisteći medvjedići.

KATEGORIJA 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja – Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o. vodeći je istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji. Područja u kojima Oikon djeluje su zaštita prirode i okoliša, industrijska ekologija, obnovljivi izvori energije, upravljanje prirodnim resursima, ekološko modeliranje, krajobrazne analize i projektiranje, geografski informacijski sustavi, daljinska istraživanja i ICT, okolišno pravo, politika i ekonomija, studije izvodljivosti, te upravljanje programima i projektima. Malo je domena održive proizvodnje kojima se Oikon ne bavi.

KATEGORIJA 13: Odgovor na klimatske promjene – Mario Romulić i OPG Čudesna šuma, Baranja

Mario Romulić iz OPG-a Čudesna šuma, svjetski je poznati fotograf, a zovu ga i dobrim duhom Kopačkog rita. Borac je protiv klimatskih promjena, ekolog, zagovornik zdrave prehrane i proizvodnje hrane, a uz to i promotor i edukator suživota s prirodom. S obitelji živi na svom ekoimanju i OPG-u Čudesna šuma, promovira biodinamičku poljoprivredu, tu je i niz drvenih kućica za ptice kao i “hoteli” za kukce, kompostišta - održiva poljoprivreda u punom sjaju.

KATEGORIJA 14: Život ispod vode – Plavi svijet

Institut Plavi svijet je neovisna i neprofitna organizacija za provedbu znanstvenih istraživanja i aktivnosti zaštite morskog okoliša te edukaciju javnosti o zaštiti mora. Jedina je takva organizacija koja djeluje na području Jadranskog mora, na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Među njegovim ovogodišnjim projektima su dupini, kornjače, špilja Biševo, monitoring podvodne buke, programi edukacija i predavanja, suradnja sa školama, s Naturom 2000, s međunarodnim organizacijama i još mnogo toga. Doista je pravi čuvar našeg plavog Jadrana i života u njemu.

KATEGORIJA 15: Život na kopnu - Udruga Tetrijeb

Tetrijeb gluhan, strogo zaštićena planinska ptica iz ledenoga doba, rapidno izumire, a Udruga Tetrijeb jedina u Hrvatskoj od Ministarstva zaštite okoliša i prirode ima dozvolu za uzgoj. Primarni je cilj ove udruge zaštita tetrijeba gluhana te uzgoj i repopulacija u prirodu uz redoviti monitoring. Udruga ulaže silne napore da ta vrsta opstane i razvija se, surađuju s drugim institucijama, educiraju ljude, promoviraju skrb o pticama općenito, a valja reći da je duša udruge dr. sc. don Ivica Križ, sveučilišni profesor na Teološkom fakultetu u Ljubljani, koji kaže da nije župnik, nego se bavi znanstvenim člancima i radovima, a ako bi bio župnik, njegova strast prema pticama ne bi došla do izražaja.

KATEGORIJA 16: Mir i pravda / Snažne institucije – Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek je udruga građana osnovana turbulentne 1992. godine potaknuta ratnim okolnostima, sa željom da pridonesu završetku rata i izgradnji mira. Djelovanje njegovih članica i članova usmjereno je na izgradnju mira, zaštitu i promoviranje ljudskih prava i sloboda, suočavanje s prošlošću, pružanje besplatne pravne pomoći te promicanje kreativnih metoda rješavanja sukoba na individualnoj, grupnoj i političkoj razini. Zalaže se za osviješteno uključivanje u izgradnju Europske unije kao mirovnog projekta te za preuzimanje odgovornosti za zajedničku sudbinu čovječanstva i planeta Zemlje. Nema alternative miru, nenasilnom rješavanju problema i poštivanju ljudskih prava.

KATEGORIJA 17: Partnerstvo za ciljeve – Projekt OVOR – Naša djeca

Projekt „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama“ Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske ostvaren je u sklopu Švicarsko hrvatskog programa suradnje Ureda za udruge Vlade RH, a cilj mu je doprinos odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva razvoju volonterstva, održivog razvoja i aktivne dječje participacije u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj. Održano je mnogo radionica za djecu i nastavnike.

Dražen Kokorić Dobitnici