U travnju 2019. godine lifestyle tjednik Story pokrenuo je jedan od najvažnijih projekata od njegova osnutka - višegodišnju društveno odgovornu akciju kojoj je cilj podizanje svijesti javnosti o poštivanju ljudskih prava. Projekt #samechances korijene ima u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja je proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 1948. godine, te Povelji Europske unije o temeljnim pravima iz 2000. godine.

Vrijednosti na kojima se temelji projekt #samechances i na kojima se planiraju aktivnosti jesu počela građanskog društva na temeljima solidarnosti, društveno ekonomska pravičnost i uključivost društveno osjetljivih skupina, uvažavanje različitosti, rodna ravnopravnost, sloboda izbora i izražavanja.

SAME CHANCES Svi imaju pravo na jednaku šansu
Story 

Cilj projekta je podići svijest o najosjetljivijim područjima na kojima su ljudska prava ugrožena, promicati pozitivne primjere osoba, organizacija i ustanova.